Betaling beleid

  • Een reservering wordt voor 7 dagen vast gehouden in afwachting van ontvangst van een aanbetaling van 30% van het gehele bedrag van de reservering. Zodra de aanbetaling ontvangen is, sturen wij via email een bevestiging van ontvangst.
  • De balans (dus 70% van het gehele bedrag) wordt betaald 28 dagen vóór uw aanreis. Zodra de balans is ontvangen, sturen wij via email weer een bevestiging van ontvangst.
  • Mocht het geld niet bij bovenstaande data worden ontvangen, zullen wij aannemen dat de reservering niet van kracht is en kunnen wij opnieuw het appartement te huur aanbieden. Natuurlijk zullen wij serieus proberen om kontakt met u op te nemen voordat wij het opnieuw proberen te verhuren.

Annuleringsvoorwaarden

Mocht er om welke reden dan ook (Force Majeure enz), een verandering of annulering van uw reservering zijn….

  • …tot 3 maanden vóór uw datum van aanreis, worden geen kosten in rekening gebracht en wordt de aanbetaling aan u terug betaald.
  • …tussen 3 maanden en 29 dagen vóór uw datum van aanreis, wordt 20% van het totale bedrag (dus uw aanbetaling) van uw reservering in rekening gebracht. De balans van het gehele bedrag wordt aan u terug betaald.
  • …tussen 28 dagen en 15 dagen, wordt 50% van het gehele bedrag in rekening gebracht. De balans wordt aan u terug betaald.
  • …binnen 14 dagen vóór de datum van aanreis of mocht u niet opdagen, wordt het gehele bedrag gerekend.
  • Terugbetalingen worden in Euros gemaakt en eventuele bankkosten zullen voor kosten van de ontvanger zijn.

Rookbeleid

Villa Zeppelin is in 1922 gebouwd en het is totaal van hout. Dit is de reden dat wij binnen en op de balkons helemaal geen roken toestaan.Buiten onder de carport, is 1 plek waar gerookt mag worden.
Wij vragen u ook heel beleefd om geen kaarsen of open vlammen van welk soort dan ook te gebruiken, omdat dit een brandgevaar creëert.

 

[hr]

 

Algemene Voorwaarden voor http://www.villazeppelin.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van http://www.villazeppelin.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door Villa Zeppelin. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Villa Zeppelin is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Villa Zeppelin.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Villa Zeppelin te mogen claimen of te veronderstellen.

Villa Zeppelin streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Villa Zeppelin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Afbeeldingen

Villa Zeppelin streeft ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen afbeeldingen. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een beroep gedaan op stock foto materiaal. Alle rechten voor het stock foto materiaal liggen bij Shutterstock: Gebruikers-ID: 157840345. Gebruik van de afbeeldingen op deze website is niet toegestaan.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van http://www.villazeppelin.com op deze pagina.